InlineRelationship

InlineRelationship class

Bu sınıf, satır içi XBRL belgesindeki ilişkiler içindir.

public class InlineRelationship

Özellikleri

İsimTanım
Arcrole { get; set; }InlineRelationship .
FromRefsId { get; set; }Şunun referans kimliklerini alır veya ayarlarInlineRelationship .
LinkRole { get; set; }Bağlantı rolünü alır veya ayarlar.InlineRelationship .
Order { get; set; }Sırasını alır veya ayarlar.InlineRelationship .
ToRefsId { get; set; }Şunun referans kimliklerini alır veya ayarlarInlineRelationship .

Ayrıca bakınız