Save

Save(string)

Satır içi xbrl dosyasını oluşturur ve diske kaydeder.

public void Save(string fileName)
ParametreTipTanım
fileNameStringOluşturulan dosyanın adı.

Ayrıca bakınız


Save(Stream)

Satır içi xbrl dosyasını oluşturur ve akışa kaydeder.

public void Save(Stream stream)
ParametreTipTanım
streamStreamAkış.

Ayrıca bakınız