Validate

InlineXbrlDocument.Validate method

Bu satır içi XBRL belgesini doğrular.

public void Validate()

Ayrıca bakınız