SecurityListRequest

SecurityListRequest class

安全列表请求类

public class SecurityListRequest

构造函数

姓名描述
SecurityListRequest()初始化一个新的实例SecurityListRequest类.

特性

姓名描述
SecurityRequests { get; set; }获取或设置的集合SecurityRequest.

也可以看看