GidToUnicode

CffEncoding.GidToUnicode method

Avkodar Gid till unicode. Glyph id är ett unikt nummer för en glyph, som är teckensnittsberoende. CFF Font glyph id kan vara en instans av (GlyphStringId) klass eller (GlyphUInt32Id class.

public uint GidToUnicode(GlyphId gid)
ParameterTypBeskrivning
gidGlyphIdGlyfidentifierare för symbol som ska avkodas.

Returvärde

Unicode-värde relaterat till glyph-id passerat.

Se även