CffFont

CffFont class

Representerar Compact Font Format (CFF).

public class CffFont : Font

Egenskaper

namnBeskrivning
override Encoding { get; }Får teckensnittskodning.
override FontDefinition { get; }Hämtar teckensnittsdefinition.
override FontFamily { get; set; }Hämtar teckensnittsfamilj. Teckensnittsfamiljen är inte implementerad ännu.
override FontName { get; set; }Får teckensnittsnamn. Inställningen av teckensnittsnamn är inte implementerad ännu.
override FontNames { get; }Hämta teckensnittsnamn.
FontSaver { get; }Får Font Save-funktionalitet.
override FontStyle { get; }Gets Font style. Detta är ett värde som beräknas och representeras i generaliserad typ.
override FontType { get; }Hämtar teckensnittstyp. Returnerar FontType.CFF-värde.
GlyphAccessor { get; }Font glyph accessor. Hämtar glyfer och glyph-identifierare.
override GlyphIdType { get; }Hämtar glyph id-typspecifikation.
IsCidKeyedFont { get; }Får värde som indikerar att teckensnittet är cid-nyckel.
override Metrics { get; }Får teckensnittsstatistik.
override NumGlyphs { get; }Hämtar antal tecken i teckensnittet.
override PostscriptNames { get; }Får postscript-teckensnittsnamn.
override Style { get; set; }Gets Font style. Detta är ett råsträngsvärde som tillhandahålls av Font file. Stilinställaren är inte implementerad ännu.

Metoder

namnBeskrivning
override Convert(FontType)Konverterar teckensnittet till ett annat format.
override GetAllGlyphIds()Returnerar array av alla glyph id, tillgängliga i Font. Glyph id är ett unikt nummer för en glyph, vilket är teckensnittsberoende. CFF Font glyph id kan vara en instans av (GlyphStringId) klass eller (GlyphUInt32Id class.
override GetGlyphById(GlyphId)Returnerar glyph efter glyph id. Glyph id är ett unikt nummer för en glyph, vilket är teckensnittsberoende. CFF Font glyph id kan vara en instans av (GlyphStringId) klass eller (GlyphUInt32Id class.
GetGlyphById(string)Returnerar glyf efter glyfnamn.
GetGlyphById(uint)Returnerar glyph för glyph id.
virtual GetGlyphsForText(string)Får glyferrepresentation för text.
virtual Save(Stream)Sparar teckensnittet i originalformat.
virtual Save(string)Sparar teckensnittet i originalformat.
SaveToFormat(Stream, FontSavingFormats)Sparar teckensnittet i det angivna formatet.

Se även