GetGlyphById

GetGlyphById(GlyphId)

Returnerar glyph efter glyph id. Glyph id är ett unikt nummer för en glyph, vilket är teckensnittsberoende. CFF Font glyph id kan vara en instans av (GlyphStringId) klass eller (GlyphUInt32Id class.

public override Glyph GetGlyphById(GlyphId id)
ParameterTypBeskrivning
idGlyphIdGlyf-id.

Returvärde

Glyph.

Se även


GetGlyphById(string)

Returnerar glyf efter glyfnamn.

public Glyph GetGlyphById(string glyphName)
ParameterTypBeskrivning
glyphNameStringGlyfnamn.

Returvärde

Glyph.

Se även


GetGlyphById(uint)

Returnerar glyph för glyph id.

public Glyph GetGlyphById(uint id)
ParameterTypBeskrivning
idUInt32Glyf-id.

Returvärde

Glyph.

Se även