IsCidKeyedFont

CffFont.IsCidKeyedFont property

Får värde som indikerar att teckensnittet är cid-nyckel.

public bool IsCidKeyedFont { get; }

Se även