Aspose.Font.CffExceptions

Den Aspose.Font.CffExceptions namespace tillhandahåller klasser som beskriver undantag relaterade till kompakt teckensnittsformat.

Klasser

Klass Beskrivning
CffFontException Representerar vanligt bearbetningsrelaterat undantag för teckensnitt i CFF-format.
CffParsingException Representerar parse-undantag för teckensnitt i cff-format. Undantaget kan skapas om det uppstår fel under teckensnittsanalysprocessen