Aspose.Font.CffExceptions

Den Aspose.Font.CffExceptions namespace tillhandahåller klasser som beskriver undantag relaterade till kompakt teckensnittsformat.

Klasser

KlassBeskrivning
CffFontExceptionRepresenterar vanligt bearbetningsrelaterat undantag för teckensnitt i CFF-format.
CffParsingExceptionRepresenterar parse-undantag för teckensnitt i cff-format. Undantaget kan skapas om det uppstår fel under teckensnittsanalysprocessen