CffParsingException

CffParsingException class

Representerar parse-undantag för teckensnitt i cff-format. Undantaget kan skapas om det uppstår fel under teckensnittsanalysprocessen

public class CffParsingException : CffFontException

Konstruktörer

namnBeskrivning
CffParsingException()Initierar nyCffParsingException objekt.
CffParsingException(string)Initierar nyCffParsingException objekt.
CffParsingException(SerializationInfo, StreamingContext)Initierar nyCffParsingException objekt.
CffParsingException(string, Exception)Initierar nyCffParsingException objekt.

Se även