CffParsingException

CffParsingException()

Initierar nyCffParsingException objekt.

public CffParsingException()

Se även


CffParsingException(string)

Initierar nyCffParsingException objekt.

public CffParsingException(string message)
ParameterTypBeskrivning
messageStringEtt meddelande som beskriver felet.

Se även


CffParsingException(string, Exception)

Initierar nyCffParsingException objekt.

public CffParsingException(string message, Exception innerException)
ParameterTypBeskrivning
messageStringEtt meddelande som beskriver felet.
innerExceptionExceptionUndantaget som är orsaken till det aktuella undantaget.

Se även


CffParsingException(SerializationInfo, StreamingContext)

Initierar nyCffParsingException objekt.

public CffParsingException(SerializationInfo info, StreamingContext context)
ParameterTypBeskrivning
infoSerializationInfoObjektet som innehåller serialiserade objektdata.
contextStreamingContextDen kontextuella informationen om källan eller destinationen.

Se även