Aspose.Font.Exceptions

Den Aspose.Font.Exceptions namespace tillhandahåller klasser som beskriver undantag som används i Aspose.Font.

Klasser

Klass Beskrivning
EncodingException Representerar ett kodningsundantag. Undantaget kan skapas i fall problem med kodning/avkodning av text.
FontAgrumentException Representerar teckensnittsargumentundantag. Undantaget kan kastas om olämplig agrumentanvändning.
FontCreationException Representerar undantag för att skapa teckensnitt. Undantaget kan skapas om det uppstår fel under processen för att skapa teckensnitt.
FontException Representerar vanligt teckensnittsbearbetningsrelaterat undantag.
FontNotSupportedOperationException Representerar operation som inte stöds. Undantaget kan skapas om någon operation inte stöds för en viss typsnittstyp.