Aspose.Font.Exceptions

Den Aspose.Font.Exceptions namespace tillhandahåller klasser som beskriver undantag som används i Aspose.Font.

Klasser

KlassBeskrivning
EncodingExceptionRepresenterar ett kodningsundantag. Undantaget kan skapas i fall problem med kodning/avkodning av text.
FontAgrumentExceptionRepresenterar teckensnittsargumentundantag. Undantaget kan kastas om olämplig agrumentanvändning.
FontCreationExceptionRepresenterar undantag för att skapa teckensnitt. Undantaget kan skapas om det uppstår fel under processen för att skapa teckensnitt.
FontExceptionRepresenterar vanligt teckensnittsbearbetningsrelaterat undantag.
FontNotSupportedOperationExceptionRepresenterar operation som inte stöds. Undantaget kan skapas om någon operation inte stöds för en viss typsnittstyp.