FontAgrumentException

FontAgrumentException class

Representerar teckensnittsargumentundantag. Undantaget kan kastas om olämplig agrumentanvändning.

public class FontAgrumentException : FontException

Konstruktörer

namnBeskrivning
FontAgrumentException()Initierar nyFontAgrumentException objekt.
FontAgrumentException(string)Initierar nyFontAgrumentException objekt.
FontAgrumentException(SerializationInfo, StreamingContext)Initierar nyFontAgrumentException objekt.
FontAgrumentException(string, Exception)Initierar nyFontAgrumentException objekt.

Se även