FontCreationException

FontCreationException class

Representerar undantag för att skapa teckensnitt. Undantaget kan skapas om det uppstår fel under processen för att skapa teckensnitt.

public class FontCreationException : FontException

Konstruktörer

namnBeskrivning
FontCreationException()Initierar nyFontCreationException objekt.
FontCreationException(string)Initierar nyFontCreationException objekt.
FontCreationException(SerializationInfo, StreamingContext)Initierar nyFontCreationException objekt.
FontCreationException(string, Exception)Initierar nyFontCreationException objekt.

Se även