FontException

FontException class

Representerar vanligt teckensnittsbearbetningsrelaterat undantag.

public class FontException : ApplicationException

Konstruktörer

namnBeskrivning
FontException()Initierar nyFontException objekt.
FontException(string)Initierar nyFontException objekt.
FontException(SerializationInfo, StreamingContext)Initierar nyFontException objekt.
FontException(string, Exception)Initierar nyFontException objekt.

Se även