FontNotSupportedOperationException

FontNotSupportedOperationException class

Representerar operation som inte stöds. Undantaget kan skapas om någon operation inte stöds för en viss typsnittstyp.

public class FontNotSupportedOperationException : FontException

Konstruktörer

namnBeskrivning
FontNotSupportedOperationException()Initierar nyFontNotSupportedOperationException objekt.
FontNotSupportedOperationException(string)Initierar nyFontNotSupportedOperationException objekt.
FontNotSupportedOperationException(SerializationInfo, StreamingContext)Initierar nyFontNotSupportedOperationException objekt.
FontNotSupportedOperationException(string, Exception)Initierar nyFontNotSupportedOperationException objekt.

Se även