Aspose.Font.Glyphs

Den Aspose.Font.Glyphs namnutrymme tillhandahåller klasser som beskriver glyfobjekt.

Klasser

KlassBeskrivning
CompositeGlyphRepresenterar en sammansatt teckensnitt.
CompositeGlyphComponentRepresenterar sammansatt glyph-komponent (glyph med placeringsmatris).
CompositeGlyphComponentListRepresenterar en sammansatt glyfkomponentlista.
GlyphRepresenterar en teckensnittsglyph.
GlyphIdRepresenterar glyph id, tillgängligt i teckensnittet. Glyph id är ett unikt nummer för en glyph, vilket är teckensnittsberoende. Till exempel: Typ1s id är ett glyfnamn, instans av (GlyphStringId) class. TTF:s id är ett int-index, instans av (GlyphUInt32Id class.
GlyphIdListRepresenterar glyph-id-listan.
GlyphStringIdRepresenterar sträng glyph id.
GlyphUInt32IdRepresenterar heltalsglyph id.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IGlyphAccessorDefinierar funktionalitet för att hämta specificerade glyph-identifierare och glyfer.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
GlyphIdTypeAnger typer av glyf-id.
GlyphStateAnger teckentillståndet.