CompositeGlyph

CompositeGlyph class

Representerar en sammansatt teckensnitt.

public class CompositeGlyph : Glyph

Egenskaper

namnBeskrivning
Components { get; }Hämtar komponentlista.
GlyphBBox { get; }Får glyph BBox.
IsEmpty { get; }Sant om glyfen inte innehåller ritinstruktioner.
LeftSidebearingX { get; }Får glyph sidolager x koordinat.
LeftSidebearingY { get; }Får glyphs sidobäring y-koordinat.
virtual Path { get; }Får glyfbana.
SourceResolution { get; }Får upplösning på källkommandouppsättningen.
State { get; }Får glyph state.
WidthVectorX { get; }Hämtar glyph width vektor. Koordinat x.
WidthVectorY { get; }Hämtar glyph width vektor. Koordinat y.

Metoder

namnBeskrivning
override Clone()Returnerar kopia av glyph.

Se även