CompositeGlyphComponent

CompositeGlyphComponent class

Representerar sammansatt glyph-komponent (glyph med placeringsmatris).

public class CompositeGlyphComponent

Egenskaper

namnBeskrivning
Glyph { get; }Hämtar komponenten glyph.
Matrix { get; }Hämtar komponenttransformationsmatrisen.

Se även