SourceResolution

Glyph.SourceResolution property

Får upplösning på källkommandouppsättningen.

public int SourceResolution { get; }

Se även