GlyphId

GlyphId class

Representerar glyph id, tillgängligt i teckensnittet. Glyph id är ett unikt nummer för en glyph, vilket är teckensnittsberoende. Till exempel: Typ1s id är ett glyfnamn, instans av (GlyphStringId) class. TTF:s id är ett int-index, instans av (GlyphUInt32Id class.

public abstract class GlyphId

Metoder

namnBeskrivning
override Equals(object)Returnerar sant om två glyph-ID inte är lika.
abstract GetHashCode()Returnerar hashkod för objekt.
virtual ToGlyphStringId()Virtuell cast till GlyphUInt32Id. GlyphUInt32Id åsidosätter för att returnera instans.
virtual ToGlyphUInt32Id()Virtuell cast till GlyphUInt32Id. GlyphUInt32Id åsidosätter för att returnera instans.
abstract ToString()Returnerar strängrepresentation glyf-id.
operator ==Returnerar sant om två glyph-id är lika.
operator !=Returnerar sant om två glyph-ID inte är lika.

Se även