Equals

GlyphId.Equals method

Returnerar sant om två glyph-ID inte är lika.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypBeskrivning
objObjectGlyfidentifierare att jämföra med.

Returvärde

Jämförelseresultat.

Se även