GetHashCode

GlyphId.GetHashCode method

Returnerar hashkod för objekt.

public abstract int GetHashCode()

Returvärde

Hashkod för objekt.

Se även