ToGlyphStringId

GlyphId.ToGlyphStringId method

Virtuell cast till GlyphUInt32Id. GlyphUInt32Id åsidosätter för att returnera instans.

public virtual GlyphStringId ToGlyphStringId()

Returvärde

null

Se även