ToGlyphUInt32Id

GlyphId.ToGlyphUInt32Id method

Virtuell cast till GlyphUInt32Id. GlyphUInt32Id åsidosätter för att returnera instans.

public virtual GlyphUInt32Id ToGlyphUInt32Id()

Returvärde

null

Se även