ToString

GlyphId.ToString method

Returnerar strängrepresentation glyf-id.

public abstract string ToString()

Returvärde

glyfidentifierare

Se även