GlyphIdList

GlyphIdList class

Representerar glyph-id-listan.

public class GlyphIdList : List<GlyphId>

Egenskaper

namnBeskrivning
Item { get; }Returnerar glyf-id med index.

Metoder

namnBeskrivning
Add(GlyphId)Lägger till glyph id i listan.
Clear()Rensar listan.
Contains(GlyphId)Returnerar sant om glyph id finns i listan.
Remove(GlyphId)Tar bort glyph id från listan.

Se även