GlyphIdType

GlyphIdType enumeration

Anger typer av glyf-id.

public enum GlyphIdType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
ASCIIStringName0ASCII-sträng glyfnamn.
Int32Index1Heltal glyph index.

Se även