GlyphStringId

GlyphStringId class

Representerar sträng glyph id.

public class GlyphStringId : GlyphId

Konstruktörer

namnBeskrivning
GlyphStringId(string)Initierar nyGlyphStringId objekt.

Egenskaper

namnBeskrivning
static NotDefId { get; }Får inget standardvärde.
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in strängvärde.

Metoder

namnBeskrivning
override Equals(object)Returnerar sant om sträng-ID:n är lika.
override GetHashCode()Implementering av GetHashCode.
override ToGlyphStringId()Casta GlyphId till GlyphStringId
virtual ToGlyphUInt32Id()Virtuell cast till GlyphUInt32Id. GlyphUInt32Id åsidosätter för att returnera instans.
override ToString()Returnerar strängvärdet glyph id.

Se även