Equals

GlyphStringId.Equals method

Returnerar sant om sträng-ID:n är lika.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypBeskrivning
objObjectGlyfsträngsidentifierare att jämföra med.

Returvärde

Jämförelseresultat.

Se även