GetHashCode

GlyphStringId.GetHashCode method

Implementering av GetHashCode.

public override int GetHashCode()

Returvärde

Hash-kod för objekt.

Se även