NotDefId

GlyphStringId.NotDefId property

Får inget standardvärde.

public static GlyphStringId NotDefId { get; }

Se även