ToGlyphStringId

GlyphStringId.ToGlyphStringId method

Casta GlyphId till GlyphStringId

public override GlyphStringId ToGlyphStringId()

Returvärde

detta

Se även