ToString

GlyphStringId.ToString method

Returnerar strängvärdet glyph id.

public override string ToString()

Returvärde

Glyfidentifierare.

Se även