Value

GlyphStringId.Value property

Hämtar eller ställer in strängvärde.

public string Value { get; set; }

Se även