GlyphUInt32Id

GlyphUInt32Id class

Representerar heltalsglyph id.

public class GlyphUInt32Id : GlyphId

Konstruktörer

namnBeskrivning
GlyphUInt32Id(uint)Initierar nyGlyphUInt32Id objekt.

Egenskaper

namnBeskrivning
static NotDefId { get; }Får inget standardvärde.
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in int-värdet för ID.

Metoder

namnBeskrivning
override Equals(object)Returnerar sant om Id:n är lika.
override GetHashCode()Implementering av GetHashCode.
virtual ToGlyphStringId()Virtuell cast till GlyphUInt32Id. GlyphUInt32Id åsidosätter för att returnera instans.
override ToGlyphUInt32Id()Casta GlyphId till GlyphUInt32Id
override ToString()Hämtar eller ställer in strängrepresentation av heltalsvärdet.
operator ==Implementering av jämställdhetsoperatör.
operator !=Implementering av ojämlikhetsoperatör.

Se även