Value

GlyphUInt32Id.Value property

Hämtar eller ställer in int-värdet för ID.

public uint Value { get; set; }

Se även