IGlyphAccessor

IGlyphAccessor interface

Definierar funktionalitet för att hämta specificerade glyph-identifierare och glyfer.

public interface IGlyphAccessor

Egenskaper

namnBeskrivning
GlyphIdType { get; }Glyf-id-typspecifikation.

Metoder

namnBeskrivning
GetAllGlyphIds()Returnerar alla glyf-id, tillgängliga i teckensnittet. Glyf-id är ett unikt nummer för en glyf, vilket är teckensnittsberoende. Till exempel: Typ1s id är ett glyfnamn, instans av (GlyphStringId) class. TTF:s id är ett int-index, instans av (GlyphUInt32Id class.
GetGlyphById(GlyphId)Returnerar glyph efter glyph id. Glyph id är ett unikt nummer för en glyph, som är teckensnittsberoende. GlyphId - härlett objekt. Till exempel: Typ1s id är ett glyfnamn, instans av (GlyphStringId) class. TTF:s id är ett int-index, instans av (GlyphUInt32Id class.
GetGlyphsForText(string)Få glyferrepresentation för text.

Se även