Aspose.Font.Renderers

Den Aspose.Font.Renderers namnområdet tillhandahåller klasser som används för att rendera delsystemet i Aspose.Font.

Klasser

KlassBeskrivning
GlyphOutlineRendererRepresenterar renderare av glyfkonturer.
GlyphRendererBaseRepresenterar basklass för glyph-renderare.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IGlyphRendererGränssnitt som används för att rendera glyfer.