GlyphRendererBase

GlyphRendererBase class

Representerar basklass för glyph-renderare.

public abstract class GlyphRendererBase : IGlyphRenderer

Metoder

namnBeskrivning
RenderGlyph(IFont, GlyphId)Återger glyph.
RenderGlyph(IFont, uint)Återger glyph.
RenderGlyph(IFont, GlyphId, TransformationMatrix)Återger glyph.
RenderGlyph(IFont, uint, TransformationMatrix)Återger glyph.
RenderGlyph(IFont, GlyphId, Glyph, TransformationMatrix)Återger glyph, ett syfte med denna överbelastade version - att användas med cache för glyphs.
RenderIndependentGlyphPath(IFont, GlyphId, Glyph, TransformationMatrix)Återger glyf med hjälp av oberoende glyfbana. Funktionsfamiljen RenderGlyph() ändrar glyfbanan vid rendering. Det leder sedan till att den här glyfen måste laddas om igen. Den här funktionen använder kopia av glyph-sökväg och ändrar inte den ursprungliga glyph-sökvägen, så samma glyf kan återanvändas flera gånger. Den här versionen av funktionen är avsedd för användning med cache för glyfer.

Se även