Aspose.Font.Rendering

Den Aspose.Font.Rendering namespace tillhandahåller klasser som beskriver renderingsobjekt som används i Aspose.Font.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IGlyphOutlinePainterDefinierar ett kontursätt för att rita glyfer.
IGlyphPainterDefinierar ett sätt att rita glyfer.