IGlyphOutlinePainter

IGlyphOutlinePainter interface

Definierar ett kontursätt för att rita glyfer.

public interface IGlyphOutlinePainter : IGlyphPainter

Metoder

namnBeskrivning
ClosePath()Bearbetar ClosePath-operation.
CurveTo(CurveTo)Bearbetar CurveTo-drift.
LineTo(LineTo)Bearbetar LineTo operation.
MoveTo(MoveTo)Bearbetar MoveTo-operation.

Se även