Aspose.Font.RenderingPath

Den Aspose.Font.RenderingPathnamnområdet tillhandahåller klasser som beskriver grafiska sökvägar för objekt som används i Aspose.Font.

Klasser

Klass Beskrivning
ClosePath Representerar ClosePath-operation.
CurveTo Representerar CurveTo-drift.
LineTo Representerar LineTo-drift.
MoveTo Representerar MoveTo-operation.
PathSegmentCollection Representerar en samling av sökvägssegment.
SegmentPath Representerar renderingsväg.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IPathSegment Representerar gränssnittet för alla vägsegment.