Aspose.Font.RenderingPath

Den Aspose.Font.RenderingPathnamnområdet tillhandahåller klasser som beskriver grafiska sökvägar för objekt som används i Aspose.Font.

Klasser

KlassBeskrivning
ClosePathRepresenterar ClosePath-operation.
CurveToRepresenterar CurveTo-drift.
LineToRepresenterar LineTo-drift.
MoveToRepresenterar MoveTo-operation.
PathSegmentCollectionRepresenterar en samling av sökvägssegment.
SegmentPathRepresenterar renderingsväg.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IPathSegmentRepresenterar gränssnittet för alla vägsegment.