ClosePath

ClosePath class

Representerar ClosePath-operation.

public class ClosePath : IPathSegment

Egenskaper

namnBeskrivning
X { get; }Får koordinat x.
Y { get; }Får koordinat y.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Skapar ett nytt objekt som är en kopia av den aktuella instansen.
Copy()Skapar en kopia av segmentobjektet.
Shift(double, double)Utför skift med x- och y-koordinater.
Transform(TransformationMatrix)Transformerar koordinater med transformationsmatrisen.

Se även