CurveTo

CurveTo class

Representerar CurveTo-drift.

public class CurveTo : IPathSegment

Egenskaper

namnBeskrivning
X1 { get; }Får koordinat x1.
X2 { get; }Får koordinat x2.
X3 { get; }Får koordinat x3.
Y1 { get; }Får koordinat y1.
Y2 { get; }Får koordinat y2.
Y3 { get; }Får koordinat y3.

Metoder

namnBeskrivning
Clone()Skapar ett nytt objekt som är en kopia av den aktuella instansen.
Copy()Skapar en kopia av segmentobjektet.
Shift(double, double)Utför skift med x- och y-koordinater.
Transform(TransformationMatrix)Transformerar koordinater med transformationsmatrisen.

Se även