IPathSegment

IPathSegment interface

Representerar gränssnittet för alla vägsegment.

public interface IPathSegment : ICloneable

Metoder

namnBeskrivning
Copy()Skapar en kopia av segmentobjektet.
Shift(double, double)Utför skift med x- och y-koordinater.
Transform(TransformationMatrix)Transformerar koordinater med transformationsmatrisen.

Se även