Shift

IPathSegment.Shift method

Utför skift med x- och y-koordinater.

public void Shift(double dx, double dy)
ParameterTypBeskrivning
dxDoubleVärde dx.
dyDoubleVärde dy.

Se även