Transform

IPathSegment.Transform method

Transformerar koordinater med transformationsmatrisen.

public void Transform(TransformationMatrix matrix)
ParameterTypBeskrivning
matrixTransformationMatrixTransformationsmatris.

Se även