PathSegmentCollection

PathSegmentCollection class

Representerar en samling av sökvägssegment.

public class PathSegmentCollection : List<IPathSegment>

Se även