Aspose.Font.Sources

Den Aspose.Font.Sourcesnamnutrymme ger funktionalitet för att komma åt teckensnittsdata från olika källor (filer, minnesströmmar, etc).

Klasser

Klass Beskrivning
ByteContentStreamSource Representerar en strömkälla baserad på innehållsström.
FileSystemStreamSource Representerar en strömkälla baserad på filsystem.
FontDefinition Representerar definition av teckensnittsfiluppsättning. Den här klassen innehåller fält som inte är relaterade till teckensnittets interna data. Dessa fält beskriver teckensnittsplacering och annan data som behövs för att ladda teckensnitt från någon typsnittskälla (fil, minne, etc).
FontFileDefinition Representerar teckensnittsfildefinition.
StreamSource Definierar ett sätt att få en filström när den behövs.